Следоперативното възникване на сраствания може да се ограничи чрез щадяща хирургична техника, използваща принципите на микрохирургичните операции. Известно е, че в сравнение с лапаротомията (отворена коремна хирургия) лапароскопският метод (както и ендоскопският) доказано намаляват риска от сраствания. Но дори минимално инвазивният метод не може изцяло да елиминира появата на сраствания.
Теоретично на образуването на сраствания по време на каквато и да било хирургична интервенция може да се повлияе по няколко начина:

1. Минимално нараняване на тъканите в хода на операцията.

2. Отделяне на засегнатите тъканни повърхности чрез прилагането на антиадхезивни (противосрастващи) бариерни средства (гелове и разтвори).

Понастоящем се използват най-различни бариерни средства, най-вече под формата на гел, но също така и инстилационни разтвори (Таблица № 1). Преимущество е бързото и лесно приложение на инстилационните разтвори, които обаче също така бързо изтичат от мястото на приложение.
Най-голямо значение за предотвратяването на срастванията има времето, което антиадхезивните средства, остават в перитонеалната кухина или по повърхността на органите, но особено на конкретното място на приложение, например над разрезите, местата където са отстранени сраствания, над шевовете. Това време трябва да е оптимално и да покрива, критичния период от 30-тия час до около 5-тия ден, но също така да и да е достатъчно дълго – поне 30 дни.
Изолирането на травматизирания перитонеум и тъкани прави възможно тяхното зарастване без адхезии.

Защо Hyalobarrier е по-добър от другите бариерни антиадхезивни средства
  1. 100% естествен продукт, състоящ се от хиалуронова киселина
  2. Силно вискозен, залепва здраво на мястото на приложението като по този начин изпълнява основната функция на тези средства – да остава точно където е необходимо
  3. Двойната конюгация на хиалуроновата киселина осигурява оптималното време на разграждане – до 7 дни, като на 30-тия ден се метаболизира по естествения път на разграждане на хиалуроновата киселина.
  4.  Създаден и изпитван специално за гинекологични операции, особено лапароскопски
  5.  Единствен продукт с доказана ефективност при вътрематочно приложение
  6. Единствен продукт с доказана полза върху фертилитета на жените.
  7. Напълно безопасен – тестван при над 53 000 пациентки в цяла Европа, без странични реакции
Hyalobarrier разделя точно тези тъкан, които оператора-гинеколог желае да рездели, точно толкова дълго колкото е необходимо, за да зарастнат те без сраствания, след което изчезва от организма.

Оперативната гинекология предлага сравнително широко използване на тези антиадхезивни средства. Към показанията можем да причислим цял спектър класически гинекологични операции (премахване на сраствания в коремната кухина, миомектомия, опериране на ендометриоза и др.), но преди всичко всички ендоскопски реконструктивни операции на матката и аднексите (яйчниците и маточните тръби).

Антиадхезивни средства се използват и при вътрешноматочните (хистероскопските) резективни интервенции при жени с нарушени репродуктивни способности (премахване на вътрешноматочни синехии, операция на синдром на Ашерман, резекция на маточен септум или миомектомия – хирургично отстраняване на миоми).
За вътрешноматочно приложение се използват само вискозни гелове, които не изтичат от маточната кухина.

 

Таблица № 1: Средства срещу появата на сраствания

Гелове

Разтвори

хиалуронова киселина (Hyalobarrier gel ®) – остава на мястото на приложението 7 дни, пълна хидролиза след 30 дни
   

4% икодекстрин (Adept ®) – перзистенция минимум 50% от обема, остава в перитонеалната кухина 3–4 дни
полиетилен оксид + карбоксиметилцелулоза (Oxiplex®/Intercoat®) – резорбция до 6 седмици
натриев хиалуронат + карбоксиметилцелулоза (Seprafilm®) – остава на мястото на приложението 7 дни, пълна резорбция след 28 дни
полиетиленгликол (Spraygel®) – пълна хидролиза в рамките на 7 дни

 

Прилагане на Hyalobarrier gel при гинекологична операция

Премахване на срастванията  Прилагане на Hyalobarrier gel Заздравяла тъкан без сраствания в мястото на приложение на гела
1-147x119 2-147x119 3-147x119