1. Хирургично лечение на срастванията

Хирургичната адхезиолиза (премахване на сраствания) е съвременен метод за справяне със срастванията, без значение какъв точно начин за адхезиолиза се използва, или какъв е типът на срастванията, но винаги има за последица нови травматични увреждания и висока честота на повторно образуване на адхезии (средно 85 %), както и възникване на нови адхезии.

Затова МНОГО ВАЖНА Е ПРЕВЕНЦИЯТА НА ОБРАЗУВАНЕТО НА НОВИ СРАСТВАНИЯ с последващото прилагане на противосрастващи продукти след хирургическото премахване на срастванията. Новите продукти днес дават реална възможност за намаляване на риска от образуване на адхезии и означават за пациентките подобряване на резултатите и намаляване на свързаните с тях последващи страдания.
Има все повече доказателства в подкрепа на ефикасността на геловете за ограничаване на адхезиите като допълнение към правилното хирургично оперативно лечение.
2.  Продукти за редуциране на срастванията
решение за това кой продукт да се използва взима опериращият, индивидуално за всеки пациент – според вида на операцията и заболяването.

Преглед на антиадхезивните средства вж. в частта „Превенция на образуването на сраствания“

Информация за медицинските изделия Hyalobarrier gel и Hyalobarrier gel ENDO

 

Следващите фигури показват принципа на действие на бариерния метод:

wundsekret applikation_gel
Фигура 1
Хирургически разрез в коремната кухина с
кървене от раната. Фибринът може да запуши
фалопиевата тръба към коремната стена.
Фигура 2
HYALOBARRIER®GEL разделя яйцепровода
от коремната стена, контактът между тях е
възпрепятстван.
verheilt Verwachsungsstraenge
Фигура 3
След 7 дни, гелът се отделя напълно от
организма под формата на вода и въглероден
двуокис. Срастванията са предотвратени.
Фигура 4
Без бариерен антиадхезивен гел би
се формирало срастване от първоначалното
свързване между перитонеума и яйчниците
или фалопиевите тръби.