Срастванията са анормални свързвания между тъканите и органите и могат да бъдат вродени или придобити.
Появата на придобити сраствания е обща реакция при нараняването на перитонеума. Перитонеумът е най-обширната серозна мембрана в тялото, която служи за свеждане до минимум на триенето и улеснява свободното движение на коремните органи. До нейното нараняване се стига в резултат на възпаление или механично увреждане по време на оперативна намеса.

Процесът на образуване на срастванията започва от момента на нараняването на перитонеума (коремницата) по време на операция, в резултат от което се отключва възпалителна каскада. Въпреки че обхватът и последствията от срастванията може да се променят в хода на седмици или месеци, въпросът дали ще се образуват сраствания, или не се решава в рамките на критичния период от 3 до 5 дни след операцията.

(перитонеум – коремница. Тънка лъскава ципа, които застила вътрешността на коремната (перитонеалната) кухина и която също така покрива коремните органи. Сродна е на плеврата и перикарда.)

 

obr_2-708x510 obr_1

Малък таз със
сраствания

Малък таз без
сраствания